پالت تراک برقی

پالت تراک برقی 2/5 تن

با طول شاخک 115 سانتیمتر و عرض 55 سانتیمتر

با پلتفرم جهت حمل آسان پالت در انبارها و کارخانجات

گالری تصاویر